Trasa Północna

Trasa Zachodnia

Trasa Wschodnia

Żmigród

Gazetka

Autorzy

 

Park w Żmigrodzie

 

Od koordynatora projektu

Projekt edukacyjny „Na turystycznym szlaku regionu”  realizowaliśmy od 15 grudnia 2004 r. do 15 maja 2005 roku. Mógł uczestniczyć w nim każdy kto chciał wykorzystać swoje umiejętności i zdolności dla stworzenia trwałych i przydatnych wszystkim śladów własnej -  twórczej pracy. Fundusze na realizację otrzymaliśmy od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży  w ramach programu Równać Szanse 2004 – małe granty regionalne.

Działania dotyczące realizacji objęły prace nad przewodnikiem, prezentacją multimedialną oraz tworzeniem pawilonu edukacji środowiskowej. We wszystkich wymienionych działaniach młodzież miała możliwość osobistego zaangażowania oraz włączenia się w sposób twórczy w wykonanie zadań, gdzie obok wartości poznawczych sama stworzyła materiały trwałe. Kierowanie pracą dostosowane zostało do koncepcji projektu, celów i treści kształconych podczas jego realizacji.

Uczestnicy projektu podczas podjętych działań zdobyli wiedzę i szereg umiejętności przydatnych w życiu. Efekty projektu mają służyć wszystkim uczniom naszego gimnazjum – obecnym i przyszłym, jak również uczniom z pozostałych szkół naszej gminy, dzieciom i młodzieży odwiedzającym naszą szkołę. Powstałe formy wykorzystywać można podczas wprowadzania, podsumowywania, uzupełniania czy też nadrabiania braków edukacyjnych. Na przykładzie własnego środowiska zintegrowane treści z zakresu edukacji obywatelskiej, ekologicznej, historycznej umożliwiają przyjęcie wartości tkwiących w bezpośrednim przyrodniczym i kulturowym otoczeniu człowieka. Jest to warunkiem zachowania własnej kultury i tożsamości, jest sposobem przekazu dziedzictwa kulturowego.

Mamy nadzieję, że zgromadzone informacje oraz sposób ich przekazania wzbogacą w wiedzę o najbliższym otoczeniu, uświadomią rangę wartości poznawczych naszej gminy oraz przyczynią się do rozwoju turystyki regionalnej, twórczości plastycznej i informatycznej w szkołach.

EFEKTY PROJEKTU:

Urszula Pudłowska i Grażyna Niemczynowska

 
 

Skład: Koło informatyczne przy Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie pod kierunkiem Anny Wołoszyn

Więcej projektów na stronie http://annawo.republika.pl/