Dodatek Regionalny
GAZETKI SZKOLNEJ -"RATAJÓWKA"
 
     

Strona główna

O nas Kontakt
NR MAJOWY
 
NR KWIETNIOWY
 
NR marcowy
 
NR STYCZNIOWO - LUTOWY
 
NR GRUDNIOWY
 

| narodziny | choinka polska | podłaźniczkażłóbek | jasełkawieczerza wigilijna | opłatek | kolędy | prezenty|

 

 

Ośrodek Toru Doświadczalnego w Węglewie

prywatna szkółka leśna

 


Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Dolnego Śląska rokrocznie przyznaje prestiżową
nagrodę Dolnośląski Klucz Sukcesu. Dotychczas Żmigród mógł poszczycić się trzykrotnym tytułem nominata w kategorii Najbardziej Gospodarna Gmina Miejsko- Wiejska. Kolejno w latach: 1998. 1999, 2000. W tym roku Żmigród sięgnął po sam tytuł, symboliczna statuetka powędrowała do naszej gminy, stając się dowodem uznania.

 Miasto i Gmina Żmigród DZIEŃ DZISIEJSZY

  •  Gmina Żmigród położona jest w pasie Nizin Środkowo-Polskich, makroregionie obniżenia milicko - głogowskiego, w mezoregionie Kotliny Żmigrodzkiej, administracyjnie na północnych krańcach woj. dolnośląskiego, w powiecie trzebnickim. Od strony północnej graniczy z gminą Rawicz, od wschodu z gminą Milicz, od południa z gminą Prusice, od południowego zachodu z gminą Wołów, od zachodu z gminą - Wińsko. Obszar ogólny gminy wynosi 292 km2.

  •  Na 15.258 mieszkańców w samym mieście mieszka 6.477 osób,

  • Podstawą gospodarki jest przede wszystkim szeroko pojęte rolnictwo, hodowla ryb oraz leśnictwo. Miasto Żmigród stanowi zaplecze administracyjno-usługowe dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy.

  • Władza wykonawcza w gminie sprawowana jest przez burmistrza – „głowę miasta”. Najważniejszym organem uchwałodawczym jest Rada Miejska, nadzorująca władzę burmistrza, podejmująca uchwały dotyczące gminy – uchwala budżet, stanowi lokalne prawo, powołuje organy władzy wykonawczej. Radę Miejską reprezentuje Przewodniczący Rady Miejskiej, wnioskujący podejmowanie uchwał. 

h   do góry

 

Leśnictwo - Duże kompleksy leśne porastają północne i wschodnie krańce gminy - ogółem zajmują 29% powierzchni gminy. Wśród drzewostanów dominuje sosna (68%), dąb (13%), i olsza (12%). Materiał do zalesień nadleśnictwo uzyskuje w szkółce leśnej. Produkuje się praktycznie wszystkie sadzonki głównych gatunków lasotwórczych oraz domieszkowe do odnowień powierzchni leśnych i zalesień. Nadleśnictwo Żmigród prowadzi m.in. produkcję krzewów ozdobnych np. rododendronów w naturalnych warunkach leśnych, co jest metodą nowatorską. Lasy są ostoją jeleni, danieli, saren itd. Tutejsze łowiska cieszą się powodzeniem i zainteresowaniem myśliwych z kraju i zagranicy. Nadleśnictwo przykłada dużą wagę do ochrony przyrody.

 h do góry

 

Hodowla ryb Stosunki wodne kształtowane przez rzeki, jeziorka, moczary i bagna należą do największych w Polsce rejonów hodowlanych. Specjalizują się zwłaszcza w hodowli karpia (dodatkowo hoduje się: szczupaki, amury, tołpygi, liny) zaopatrując rynek rodzimy, jak również produkując na eksport. W obrębie miejscowości Niezgoda, Radziądz, Ruda Żmigrodzka, Osiek - Jamnik i Sanie znajdują się stawy hodowlane o powierzchni 1.427 ha, co daje 4,5% powierzchni w gminy. Atrakcją dla wędkarzy są również łowiska komercyjne.

h     do góry

 

Rolnictwo W gminie przeważają średnie i małe gospodarstwa rolne. W uprawach dominują: ziemniaki, żyto, pszenica, kapusta, truskawki, warzywa ogrodowe; w hodowli: trzoda chlewna, bydło mleczne i rzeźne, drób. Obok nich funkcjonują duże wyspecjalizowane gospodarstwa (Bychowo, Cholewo, Laskowa, Borzęcin).    Mniejsze i większe gospodarstwa współpracują m.in. z Bankiem Spółdzielczym i prywatnymi przedsiębiorstwami obsługującymi sektor rolniczy. W obecnym czasie istnieje jednakże duże zapotrzebowanie producentów na usługi związane z tą branżą, dlatego też gmina oferuje budynki i nieruchomości, głównie po PGR - ach, z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury związanej z rolnictwem.

h     do góry

 

Turystyka -  Ziemia Żmigrodzka posiada warunki dla rozwoju agroturystyki i turystyki kwalifikowanej. Walory krajobrazowe, historyczne i kulturowe, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy oraz imprezy kulturalno-środowiskowe wpływają na atrakcyjność terenu. Wymagana jest poprawa oraz rozbudowa infrastruktury technicznej, tu: bazy żywieniowej, noclegowej, informacyjnej.     

h     do góry

 

Kultura - Upowszechnianiem szeroko pojętej kultury i oświaty zajmuje się na naszym terenie Zespół Placówek Kultury z siedzibą w Żmigrodzie w skład którego wchodzą:  Żmigrodzki Ośrodek Kultury; Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Kamińskiego w Żmigrodzie oraz jej filie we wsiach: Korzeńsko, Radziądz,  Barkowo, Powidzko ; Wiejski Ośrodek Kultury w Korzeńsku, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie o świetlice wiejskie. Żmigrodzki Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalno-oświatową i rekreacyjną. Dorobkiem ZPK jest zespół ludowy oraz kapela ludowa "Dyszel" (występy w kraju i za granicą). Przy ZPK działają: 2 zespoły rockowe, kółko plastyczne, sekcja tenisa stołowego, sekcja kulturystyczna, sekcja szachowa, Klub Seniora. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna łącznie z filiami posiadająca 100 tys. woluminów. W życiu kulturalnym miasta uczestniczy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Żmigrodzkiej.

h do góry

 

Oświata i wychowanie Na terenie gminy dzieci i młodzież uczęszczają do szkół podstawowych w: Barkowie, Bychowie, Korzeńsku, Powidzku i Radziadzu. W mieście Żmigród oświatę reprezentują: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Przedszkole Publiczne, Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół Specjalnych, Powiatowy Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Macieja Rataja.

h    do góry

 

Kościół – Mieszkańcy gminy reprezentują różne wyznania religijne – wyznawcy poszczególnych religii uczęszczają do kościołów: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, niektórzy spotykają się w zborze Świadków Jechowy

h do góry

 

Krzyżówka

 

1.  Szlak komunikacyjny

2.  Opowieść historyczna nacechowana elementami niezwykłości lub napisy i znaki objaśniające treść mapy

3.  Zorganizowany wyjazd  pobytowy na wieś w celach krajoznawczych, zdrowotnych, wypoczynkowych

4   Osiedle zamieszkałe przez ludność rolniczą

5.  Osoba zajmująca się badaniem nauk o Ziemi, jej powierzchni, rozmieszczeniu przyrody żywej i rozwojem działalności człowieka 

6.  Całokształt rzeczy i zjawisk tworzących świat bez wytworów pracy ludzkiej; inaczej przyroda

 
Krzyżówka  kryje  określenie dla przestrzeni kulturowej posiadającej wspólne cechy (nazwa, położenie, środowisko przyrodnicze i cywilizacyjne, struktura).

h do góry

 

Polowanie

Wyroby z wikliny
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Karolina Zadorożna kl3 g