Strona główna

Żmigród

 Park

Zamek

Kościoły

Zabytki

Galerie

Prezentacja

Prezentacja

   
 

NAJCIEKAWSZE ZABYTKI - Kościół parafialny św. Trójcy (1595 - 1607) - ufundowany przez Adama von Schaffgotscha
a) barokowo przebudowany w 1702 - 4 przez Karla Hacknera
b) obraz Scheffera "Adoracja Krzyża Świętego"
c) barokowa kaplica grobowa - wejście od nawy bocznej
d) na zewnątrz wmurowana płyta nagrobna Henryka von Kurzbacha
e) figura św. Jana Nepomucena (barok)

1.      Rynek
a) kolumna maryjna z 2 poł. XIXw.
b) budynek urzędu z 1830 r.

2.      Wieża ciśnień z 1900 r.

3.      Kościół po ewangelicki św. Stanisława Kostki 1854 - 58

4.      Zespół pałacowo - parkowy
a) baszta mieszkalna Kurzbach 1560r, podwyższona o kondygnację przez Szwedów w czasie wojny 30 letniej, gdy zamek przerobiono na twierdzę
b) tablica z 1998 r. - 1813 protokół żmigrodzki
c) ruiny barokowego pałacu zbudowany po zniesieniu fortyfikacji (Hackner) 1706 -08
d) oranżeria w południowej części parku 15ha ( Langhans)
e) maszt żelazny na chorągwie
f) mury kaplicy pałacowej z 1683 (Rossi)

Galeria 

 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Adrian Jeż kl. 3e

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie