Strona główna

Żmigród

 Park

Zamek

Kościoły

Zabytki

Galerie

Prezentacja

 
   
 

 Park  - Zespół pałacowo parkowy. Obiekt krajobrazowy w granicach miasta reprezentują: ruiny barokowego pałacu zniszczonego w 1945 r. - zbudowanego po zniesieniu fortyfikacji dawnego XVI-wiecznego zamku (1706–08), baszta mieszkalna zbudowana w 1560 r. z kamienia na planie czworoboku, czterokondygnacyjna z dostawianą wieżyczką mieszczącą klatkę schodową, oranżeria, maszt żelazny na chorągwie oraz mury kaplicy pałacowej z 1683 r. W parku zasadniczymi elementami szaty drzewiastej są: zwarte drzewostany liściaste, w których dominuje dąb szypułkowy z domieszką olchy czarnej, grabu, jaworu i jesiona wyniosłego; drzewostany są zróżnicowane wiekowo, mają od 80 do 150 lat. Na południe od ruin pałacu są dwa pomniki przyrody: dąb (631 cm) oraz cis – drzewo zrośnięte z 6 przewodników. Ciekawe przyrodniczo są również: buk (480 cm), dwie sosny wejmutki (208 i 248 cm), klon pospolity, (285 cm), topola biała (320 cm) - rosnące w pobliżu ruin.

Galeria

 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Adrian Jeż kl. 3e

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie