Strona główna

Węglewo

Bychowo

Karnice

Kędzie

 

Barkowo

 

 

IBDM

 
  Tutaj zamieszczone są informacje o Kędziach !!!
 

 

Kędzie wieś o ładnym układzie ulicówki, gdzie wzdłuż drogi po obu jej stronach występuje zwarta zabudowa domów i zabudowań gospodarczych. Niegdyś nosiła nazwę Grunta; obecnie liczy około 300 mieszkańców. Całej wsi towarzyszy klimat spokoju. W zagrodach liczne studnie, niektóre domy stylizowane malowidłami ludowymi. Po lewej stronie za mostem na Baryczy znajdują się pozostałości dawnego grodziska z okresu kultury łużyckiej oraz roztacza się dobry widok na miejscami podmokłe, malownicze łąki i drzewostany chronione jako użytek ekologiczny.

 

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości eko­systemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, oczka wodne, łąki, drzewostany. W obrębie wsi Kędzie wytyczono takie 4 obszary – są to silnie podtapiane fragmenty lasów olszynowych, nadmiernie uwilgotnione śródleśne łąki oraz tereny bagienne o różnej wielkości. Obszar posiada bogatą florę i faunę tworząc niezwykłą mozaikę środowiskową. Można tu spotkać: dzikie kaczki, łabędzia niemego, czarne bociany, orła przedniego.

 

 

 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Magdalena Bagińska kl. 3g

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie