Strona główna

Węglewo

Bychowo

Karnice

Kędzie

 

Barkowo

 

 

IBDM

 
  Tutaj zamieszczone są informacje o IBDM!!
 

 

 Instytut badawczy  - Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw. Instytut prowadzi prace badawcze i rozwojowe dotyczące budowy i utrzymania obiektów komunikacyjnych. Wykonuje prace normalizacyjne mające na celu dostosowanie norm polskich do wymagań europejskich. Prowadzi badania związane z dopuszczaniem do stosowania materiałów i technologii w budownictwie drogowym, mostowym, tunelowym oraz lotniskowym. Dysponuje unikatowym w skali europejskiej stanowiskiem do badań mostów STEND .

 

 

 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Magdalena Bagińska kl. 3g

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie