Strona główna

Grądzik

Powidzko

Osiek

Rezerwat

Ruda Żmig.

Niezgoda

Olszyny

Stary Staw

Radziądz

 

 

 

 

 

 

 

Tutaj zamieszczone są informacje o Starym Stawie!
 

 

 

 

 

 

Staw Stary należy do rezerwatu „Stawy Milickie”; założony prawdopodobnie przy udziale zakonników w XIII wieku; po II wojnie przebudowany i podzielony na mniejsze zbiorniki. Staw Północny (położony poza granicami rezerwatu) - to zabagniony, silnie zarośnięty zbiornik wodny z licznymi stanowiskami chronionych roślin wodno-błotnych takich jak: lilia wodna, salwinia pływająca, grzybienie białe, grążel żółty. Na środku stawu Jeleń III, na rozległej wyspie szuwarowej mają swe schronienie liczne gatunki ptactwa wodnego. W okresie wędrówek tj. wiosną i jesienią zatrzymują się tu stada dzikich gęsi i żurawi.

 

   

 

 

 

 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Dawid Składnik kl.2B

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie