Strona główna

Grądzik

Powidzko

Osiek

Rezerwat

Ruda Żmig.

Niezgoda

Olszyny

Stary Staw

Radziądz

 

 

 

 

 

 

 

  Tutaj zamieszczone są informacje o Radziądzu!
 

Radziądz - wieś wzmiankowana w 1245 roku, położona w dużym kompleksie stawów hodowlanych (Stary Staw, Jeleń I, II, III); liczy ok. 500 mieszkańców, zadbana; W osadzie znajdują się: 3 sklepy wielobranżowe, szkoła podstawowa, Zakład Rybacki, na terenie którego można przez cały rok kupić świeże ryby, spedycja transportu międzynarodowego - firma usługowa „TRANS-PAK”, kwiaciarnia, małe obiekty sportowe do gry w piłkę, przystanek PKS. Ludność pracuje głównie w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie. W obrębie wioski spotykamy liczne stanowiska konwalii majowej; wytyczono 3 obszary użytków ekologicznych. Obiektem zabytkowym jest barokowy kościół św. Karola Boromeusza .

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Karola Boromeusza -  wybudowany w XVIII wieku z funduszy patrona hr. Franciszka von Hatzfelda, jego siostry oraz wiernych. 11.09.1735 r. – poświęcony; zbudowany według projektu Krzysztofa Hacknera – w stylu barokowym na niekonwencjonalnym „łańcuchowym" planie. Belkowanie i poszycie dachu wyremontowano w 1997 roku dzięki dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. We wnętrzu: ołtarz główny (1735) z 2 parami korynckich kolumn, po bokach rzeźby św. Mikołaja i nieokreślonego biskupa, w zwieńczeniu gloria z obłoków i Trójca Święta pośród aniołów, w polu głównym obraz św. Boromeusza udzielającego komunii świętej zadżumionym, ambona nadwieszona z czworobocznym korpusem, na balkonie umieszczone posągi siedzących 4 ewangelistów z odpowiadającymi im symbolami - lwem, człowiekiem, bykiem i orłem., marmurowa chrzcielnica z cynkową misą (1735) przykryta drewnianą nakrywą zwieńczoną figurą św. Jana Chrzciciela, chór muzyczny – drewniany, o wklęsło-wypukłej linii ażurowego parapetu, organy z początku XX w., obrazy – „Msza św. Bonifacego” (1797), „Ofiara Noego” (XIX w.), „Św. Karol Boromeusz wśród zadżumionych”, witraż z herbem Hatzfeldów. W granicach ogrodzonego ażurowym murem obiektu znajduje się stary cmentarz.

Zakład Rybacki Radziądz przedsiębiorstwo zarządzane przez Państwowy Zakład Budżetowy „Stawy Milickie”; obejmuje kompleksy: Radziądz (staw Stary, trzy stawy Jelenie, i inne na pn. od Książęcej Wsi), Ruda Żmigrodzka (staw Rudy), Zielony Dąb, Niezgoda (dwa stawy). Produkcja wynosi 500-600 kg/ha; specjalizacją jest hodowla karpia (około 95%) w cyklu trzyletnim, dodatkowo hoduje się: szczupaki, amury, tołpygi, liny – zaopatrując rynek rodzimy i zagraniczny.

    Rezerwat Radziądz – powierzchnia 8,26 ha, częściowy, leśny; obejmuje fragment grądu środkowoeuropejskiego. Utworzony został dla zachowania fragmentu lasu dębowego o cechach naturalnego zespołu. Chroni fragment 140-letniego grądu z udziałem buka, zachowuje fragmenty lasu dębowego, dębowo – grabowego z domieszką buka i lipy. Ogółem w rezerwacie stwierdzono 133 gatunki roślin naczyniowych, z chronionych spotykamy m.in.: kruszynę, konwalię majową.

 

 

 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Dawid Składnik kl.2B

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie