Strona główna

Grądzik

Powidzko

Osiek

Rezerwat

Ruda Żmig.

Niezgoda

Olszyny

Stary Staw

Radziądz

 

 

 

 

 

 

 

  Tutaj zamieszczone są informacje o Rezerwacie i stawach w Jamniku!
 

 

     Staw Jamnik – powierzchnia 328 ha, kompleks należy do rezerwatu „Stawy Milickie”. Składa się z czterech zbiorników powstałych przez podzielenie starego stawu, jest ubogi z wyjątkiem Jamnika Dzikiego, który w części wschodniej posiada łany szuwarów.

 

   „Rezerwat Stawy Milickie” jest rezerwatem ornitologicznym, częściowympowierzchnia – 5324, 31 ha; utworzony dla ochrony wielu cennych i rzadkich gatunków ptaków oraz środowisk wodno-błotnych. Obejmuje większość stawów rybnych oraz część przyległych lasów, łąk i innych gruntów. W jego obrębie znajdują się stawy hodowlane w pięciu kompleksach: Radziądz, Jamnik, Ruda Sułowska, Stawno i Potasznia. Bogata flora kryje ok. 150 gatunków ptaków gniazdowych i ok. 50 gatunków przelotnych – głównie wodnych i brodzących. Stawy objęte są światową konwencją Ramsar i należą do najatrakcyjniejszych obiektów ornitologicznych w Europie. Istnieje tu zakaz polowania a jednocześnie prowadzona jest gospodarka rybacka.

 

 

 

 

 

 


 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Dawid Składnik kl.2B

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie