Strona główna

Żmigródek

Borek

Garbce

Chodlewo

Laskowo

Korzeńsko

   
 

Żmigródek - wieś położona na prawym brzegu Baryczy; liczy przeszło 700 mieszkańców. Miejscowość traci swój rolniczy charakter na rzecz ośrodka skupiającego drobne gałęzie przemysłu, rzemiosła i usług. We wsi znajdują się: sklep spożywczy, zakład produkcji pasz, hurtownie towarów, dwie klubokawiarnie. Historycznie znana z wczesnośredniowiecznego grodziska „Żmigródek” z X-XII wieku, które reprezentuje fragment wału 70 m i pozostałości fosy. W obrębie wsi znajduje się 5 użytków ekologicznych.

   
 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Natalia Cielecka kl. 3a

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie