Strona główna

Żmigródek

Borek

Garbce

Chodlewo

Laskowo

Korzeńsko

 

   
 

Korzeńsko - wieś położona na pn. gminy, rozwojowa; pierwotnie o układzie wielodrożnicy, tj. nieregularnym przebiegu dróg, przy których zwarcie stoją domy i zabudowania gospodarcze. Obecnie liczy przeszło 800 mieszkańców. We wsi znajdują się: sklepy spożywcze, oddział poczty, szkoła podstawowa, ośrodek zdrowia, piekarnia, prywatna szkółka leśna, 2 tartaki, stolarnia, stacja PKP i przystanek PKS. Historycznie wioska wzmiankowana w 1281 roku. Mówi się o trzech rycerzach, od których imion powstała nazwa osady. Następnie wymieniana w 1315 r. jako Korzencino. Po wojnie 30 - letniej stanowiła własność Hatzfeldów. Słynie z średniowiecznego grodziska „Wąwał”, prastarego krzyża pokutnego (100x80x17cm) odnalezionego w 1956 r. podczas modernizacji drogi i mostu na trasie Wrocław-Poznań (dziś usytuowany przy jednej dróg wjazdowych do miejscowości). Ponadto ciekawymi obiektami są:  barokowy kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego z 1722 r., kościół poewangelicki – eklektyczny z 1861 roku, cmentarz parafialny, XIX-wieczne zabytkowe chałupy o konstrukcji szkieletowej, zabudowania po dawnym PGR, nowe osiedle domków jednorodzinnych.

 

Kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Początkowo katolicki; około 1550 r. przejęty przez protestantów; w 1654 r. rekatolicyzowany i włączony do parafii w Żmigrodzie. W 1691 r. utworzono tu niezależną parafię. Około 1720 r. rozebrano kościół drewniany ze względu na zły stan. Obecnie istniejący wzniesiony został w latach: 1722-3 z fundacji kanonika Antoniego Lothara von Hatzfeld. Poświęcono go w 1725 r. W XIX wieku poczyniono starania przywrócenia pierwotnego stanu, wymieniono wtedy m.in.: tynki, odmalowano wnętrze, odnowiono wyposażenie, przywrócono dawny kształt ołtarzowi głównemu, poddano konserwacji gotycki tryptyk. Kościół reprezentuje styl późnobarokowy; orientowany, murowany z cegły, otynkowany, jednonawowy. Wyposażenie wnętrza to w przeważającej części późnobarokowe eksponaty. Ołtarz główny zrekonstruowano w 1936 r., z nastawą w formie zawieszonej na wschodniej ścianie prezbiterium z obrazem ujętej pary aniołów. Inne ciekawe elementy to: ambona z ok.1725 r., z dekoracją snycerską, chór muzyczny drewniany, wsparty na czterech słupach z balustradą o wklęsło-wypukłej linii parapetu, chrzcielnica zmontowana z małej czaszy marmurowej osadzonej na kamiennym grubym, ośmiobocznym trzonie późnogotyckim z XV/XVI w., z drewnianą nakrywą regencyjną z ok. 1725 r. zwieńczoną rzeźbą dziecięcego Jana Chrzciciela, dwa konfesjonały i ława z XVIII wieku.

 

Kościół pomocniczy - dawny kościół ewangelicki. Wybudowany dla ludności wyznania protestanckiego; w 1861 r. miało miejsce poświęcenie kościoła, wzniesionego na działce podarowanej przez właścicieli dóbr - rodzinę Hatzfeldów. Dawniej kościół wyposażony był w trzy piękne dzwony i osiemnastogłosowe organy. Po 1945 r. użytkowano go jako magazyn odzieży roboczej. W 1989 roku przekazany został parafii rzymskokatolickiej. W 1995 r. w czasie remontu obiektu znaleziono szereg dokumentów, w nich m.in.: statut kościoła, sprawozdanie z budowy. Kościół pomocniczy to eklektyczny budynek z elementami neoromanizmu, orientowany, murowany, od zewnątrz wyłożony cegłą licówką, na kamiennej podmurówce. Obecnie odprawiane są w nim większe nabożeństwa kościelne.

 

Szkółka leśna – położona 1 km na południe od Korzeńska; własność prywatna państwa Golińskich; założona w 1994 r.; powierzchnia 11 ha; na stałe zatrudnia 7 osób. Specjalizuje się w uprawach krzewów i drzew ozdobnych, w nich: tuje, świerk złocisty, srebrny, róża, wierzba.

 

Grodzisko  to pozostałość po grodzie, osadzie obronnej. Na ziemiach polskich grodziska wznoszone były przez ludność kultury łużyckiej, ponownie pojawiły się we wczesnym średniowieczu. Występują w postaci kolistego lub wielobocznego wzniesienia obwiedzionego wałem i fosą lub jako rowy i wały stanowiące element pozostały po dawnych fortyfikacjach broniących grodu, osiedla obronnego lub miejsca schronienia. Grodzisko „Wąwał” pochodzi z czasów wczesnego średniowiecza, ma kształt owalny. Usytuowane jest na owalnym wzniesieniu otoczonym drzewami.

 

Sekrety Szwedzkiego Szańca”

Na zachód od Korzeńska znajduje się wzgórze z fragmentami wału ziemnego, które nosi nazwę Szwedzki Szaniec. Miejsce to słynie z wielu opowieści. Jedna z nich głosi, że na wzgórzu nieraz odbywały się pojedynki, a ciała zmarłych znikały w nieokreślony sposób. Mówi się również o północnych zjawach - dookoła wzgórza krąży orszak weselny okryty bielą. Kiedy zegar wybija godzinę pierwszą, orszak znika bez śladu.

Według innego podania, wraz z nastaniem godziny duchów zjawia się tam kobieta cała w bieli, ale ujrzeć ją mogą tylko dzieci. Gdy jakieś zabłądzi, ofiaruje mu białą myszkę, dzięki której trafiają do domu. Niestety takie dziecko po trzech dniach umiera.

 Inna legenda mówi, że dawno temu na tym miejscu wznosił się zamek, w którym mieszkał władca z poddanymi. Żyli sobie spokojnie, aż do pewnej nocy, kiedy wdarli się tam rycerze-rabusie. W jednej chwili budowla stanęła w płomieniach, a władca i dworzanie zginęli. Najeźdźcy zrabowali wiele kosztowności, lecz jeszcze tej samej nocy ziemia pochłonęła ich razem z zamkiem. Od tej pory w burzliwe noce pojawiają się rycerze na koniach o ludzkiej głowie, a zamordowany władca ukazuje się pod postacią białego psa.

 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Natalia Cielecka kl. 3a

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie