Strona główna

Żmigródek

Borek

Garbce

Chodlewo

Laskowo

Korzeńsko

   

 

   

Chodlewo – wieś położona na terenie zalesionym, rolnicza o układzie ulicówki, zamieszkana przez przeszło 200 osób. Posiada zachowaną XIX-wieczną zabudowę wiejską. We wsi znajdują się: sklep i przystanek PKS. Ciekawymi obiektami są: budynki mieszkalne, stodoły, studnie, ogródki przydomowe oraz piece wypalające węgiel do grilla. W obrębie wsi wytyczono 2 obszary użytków ekologicznych. Na południe od osady, w nadbaryckich dąbrowach, położona jest leśniczówka.

 

 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Natalia Cielecka kl. 3a

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie