Strona główna

Żmigródek

Borek

Garbce

Chodlewo

Laskowo

Korzeńsko

 

Borek wieś rolnicza o układzie ulicówki. Powstała w XVI wieku. Urbarz z 1591 roku podaje, że mieszkało w niej 14 zagrodników. Obecnie liczy przeszło 200 mieszkańców; posiada młodą zabudowę, głównie z początku XX wieku. We wsi znajdują się: sklep, przystanek autobusowy, nowo wybudowany kościół z dzwonnicą, kapliczka ufundowana przez mieszkańców wsi – państwa Olbrychtów. Na uwagę zasługuje nowoczesna architektura odbiegająca od typowych zabudowań polskiej wsi. W obrębie wsi wytyczono 4 obszary użytków ekologicznych; w leśnictwie Borek rosną dwa ciekawe okazy modrzewia.

 

Kapliczka - niewielka budowla sakralna związana z kultem chrześcijańskim, należy do małej architektury, stoi wolno lub połączona jest z większym kompleksem. Dawniej kapliczki stawiano w ustronnych miejscach lub na rozdrożach. Część z kapliczek jest pomnikiem i echem dawnych wierzeń i obyczajów. Dziś trudno jest odkreślić, co symbolizują - wiarę czy zabobon ?

 
 

Koło informatyczne z Gimnazjum im. Macieja Rataja w Żmigrodzie

skład elektroniczny: Natalia Cielecka kl. 3a

Projekt Edukacyjny Gimnazjum im.M.Rataja w Żmigrodzie